• Maciej Brązert

  Maciej Brązert

  • Ginekologia, położnictwo
  • Doktor nauk medycznych

  Dyplom lekarza uzyskał w 2005 roku na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej(obecnie Uniwersytetu Medycznego)  w Poznaniu.Stypendysta naukowy Uczelni oraz programu Socrates/Erasmus Universiteit Maastricht w Holandii. Od 2006 roku pracuje w KliniceNiepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznegow Poznaniu w szpitalu przy ul. Polnej 33 – obecnie na stanowisku adiunkta. Ukończył studia doktoranckie , uzyskując tytuł doktora  nauk medycznych w roku 2012, broniąc rozprawy po tytułem: „Badania ekspresji izoform insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) w jajnikach kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS)”.Tytuł specjalistyw położnictwie i ginekologiiz oceną bardzo dobry uzyskał w 2014 roku, pod kierunkiem prof. Leszka Pawelczyka. Obecnie rozpoczął dwuletnie szkolenie specjalizacyjne  w nowym systemie modułowym w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

  Jego zainteresowania oraz kompetencje zawodowe obejmują kompleksową diagnostykę i leczenieniepłodności partnerskiej i zaburzeń endokrynologicznych (włączając PCOS), nowoczesne techniki ultrasonograficzne ( w szczególności 3D/4D)  i endoskopowe w ginekologii oraz patologię ciąży.

  Umiejętności zawodowe doskonali od lat, w kraju i za granicą, na licznych kursachoraz stażach w zakresie endoskopii, niepłodności oraz ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, czego dowodem są uzyskane certyfikaty.

  Dorobek naukowy obejmuje liczne publikacje, rozdziały w podręcznikach oraz doniesienia zjazdowe, a także udział w konferencjach naukowych zarówno jako prelegent, jak i uczestnik. Od 2006 roku prowadzi zajęcia oraz seminaria ze studentami 5 i 6  roku Wydziału Lekarskiego I oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także zajęcia ze studentami programu anglojęzycznego.

  Od 2008 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

  Jest posiadaczem certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

  • certyfikatu Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań prenatalnych i dopplerowskich w Położnictwie;
  • certyfikatu Vienna International School VISUS w zakresie wykonywania badań usg 3D/4D
  • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży -przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB);  (www.fetalmedicine.com)
  Odpowiedź →