• Maciej Brązert - Ginekolog Poznań

  Maciej Brązert

  • Ginekologia, położnictwo
  • Doktor nauk medycznych

  Dyplom lekarza uzyskał w 2005 roku na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej(obecnie Uniwersytetu Medycznego)  w Poznaniu.Stypendysta naukowy Uczelni oraz programu Socrates/Erasmus Universiteit Maastricht w Holandii. Od 2006 roku pracuje w KliniceNiepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznegow Poznaniu w szpitalu przy ul. Polnej 33 – obecnie na stanowisku adiunkta. Ukończył studia doktoranckie , uzyskując tytuł doktora  nauk medycznych w roku 2012, broniąc rozprawy po tytułem: „Badania ekspresji izoform insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) w jajnikach kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS)”.Tytuł specjalistyw położnictwie i ginekologiiz oceną bardzo dobry uzyskał w 2014 roku, pod kierunkiem prof. Leszka Pawelczyka. Obecnie rozpoczął dwuletnie szkolenie specjalizacyjne  w nowym systemie modułowym w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

  Jego zainteresowania oraz kompetencje zawodowe obejmują kompleksową diagnostykę i leczenieniepłodności partnerskiej i zaburzeń endokrynologicznych (włączając PCOS), nowoczesne techniki ultrasonograficzne ( w szczególności 3D/4D)  i endoskopowe w ginekologii oraz patologię ciąży.

  Umiejętności zawodowe doskonali od lat, w kraju i za granicą, na licznych kursachoraz stażach w zakresie endoskopii, niepłodności oraz ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, czego dowodem są uzyskane certyfikaty.

  Dorobek naukowy obejmuje liczne publikacje, rozdziały w podręcznikach oraz doniesienia zjazdowe, a także udział w konferencjach naukowych zarówno jako prelegent, jak i uczestnik. Od 2006 roku prowadzi zajęcia oraz seminaria ze studentami 5 i 6  roku Wydziału Lekarskiego I oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także zajęcia ze studentami programu anglojęzycznego.

  Od 2008 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

  Jest posiadaczem certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

  • certyfikatu Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań prenatalnych i dopplerowskich w Położnictwie;
  • certyfikatu Vienna International School VISUS w zakresie wykonywania badań usg 3D/4D
  • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży -przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB);  (www.fetalmedicine.com)

  Ginekolog – zawód z zaufaniem

  Ginekologia to niewątpliwie specjalizacja, która cieszy się dużym poważaniem w środowisku lekarskim. Wynika to ze specyfiki pracy lekarzy, ale także z konieczności nawiązania bardzo dobrej relacji ze swoimi pacjentkami. Wykwalifikowany ginekolog to taki, który potrafi przeprowadzić badanie w komfortowy sposób, a także zachęcić je do regularnych badań.

  Właśnie takim ginekologiem jest Maciej Brązert, który przyjmuje w naszym centrum medycznym. Swoje doświadczenie zdobywał na poznańskim Uniwersytecie Medycznym, ale praktykował także za granicą. Dzięki uzyskaniu stypendium naukowego pracował także na Uniwersytecie Maastricht w Holandii, gdzie rozwijał swoje zainteresowania. W Polsce Michał Brązert uzyskał również tytuł doktorancki, dzięki pracy z zakresu ekspresji izoform insulinopodobnego czynnika wzrostu w jajnikach kobiet z zespołem policystycznych jajników. Jest to ginekolog, który nieustannie się rozwija i podnosi własne kwalifikacje. Zapewnia mu to udział w specjalistycznych konferencjach, ale też praca z doświadczonymi profesorami.

  Obecnie Michał Brązert pracuje również w Klinice Leczenia Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, co także jest obiektem jego zawodowych zainteresowań.

  To ginekolog, który wzbudza zaufanie u pań oraz wykazuje się dużym profesjonalizmem i wiedzą. Swoje umiejętności wykorzystuje w codziennej pracy i oraz diagnostyce wszelkich schorzeń natury kobiecej.

  Ginekolog Maciej Brązert – w czym się specjalizuje?

  Każdy lekarz powinien nieustannie rozwijać się i poszerzać swoją wiedzę. Tylko w ten sposób będzie mógł jak najlepiej służyć swoim pacjentem. Pozwoli mu to również na zwiększenie swoich umiejętności zawodowych, dzięki czemu wzrośnie zdolność do leczenia i stawiania prawidłowych diagnoz.

  Właśnie w taki sposób postępuje ginekolog Maciej Brązert od początku swojej lekarskiej kariery. Oprócz studiów medycznych na poznańskim Uniwersytecie, dokształcał się także na licznych kursach i stażach, które odbywał za granicą. Dzięki temu miał możliwość zapoznania się z wieloma przypadkami i schorzeniami, a także poszerzaniaswojej wiedzy zawodowej i nauki od najlepszych w Europie lekarzy. Liczne certyfikaty potwierdzają zdobyte umiejętności.

  W obrębie zainteresowań ginekologa znajduje się między innymi diagnostyka i leczenie niepłodności wśród par. To właśnie do tego lekarza zwracają się pacjentki, mające problem z zajściem w ciążę. Zajmuje się również zaburzeniami endokrynologicznymi oraz nowoczesnymi technikami ultrasonograficznymi. Z ginekologiem Maciej Brązertem często kontaktują się również kobiety z różnymi patologiami ciąży, ponieważ jest on specjalistą w tej dziedzinie.

  Przebyte kursy, szkolenia oraz doświadczenie zawodowe sprawiają, że obecnie ginekolog prowadzi także zajęcia oraz seminaria dla studentów Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje również w centrum medycznym, w którym przyjmuje pacjentki.

  Odpowiedź →