• 24 LIS 14
  Badanie przepływów naczyniowych

  Badanie przepływów naczyniowych

  Celem badania dopplerowskiego (tzw. przepływów naczyniowych) jest ocena wydolności krążenia łożyskowo-płodowego. Głównym wskazaniem do wykonania tego badania jest nieprawidłowy przebieg ciąży – powikłanej nadciśnieniem tętniczym, hypotrofią u płodu, wieloletnią cukrzycą u matki czy w przypadku ciąży bliźniaczej. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną i uwzględnia ocenę:

  • przepływu krwi w tętnicy pępowinowej (UA)
  • przepływu krwi w żyle pępowinowej (UV)
  • przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu u płodu (MCA)
  • przepływu krwi w tętnicy pępowinowej
  • przepływu krwi w tętnicach macicznych (LtUA, RtUA)
  • przepływu krwi w przewodzie żylnym (DV)
  • przepływu krwi w aorcie u płodu

  Lekarze wykonujący to badanie w Centrum Zdrowia Kobiety posiadają certyfikaty kompetencji Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Founadtion, Londyn) w zakresie dopplerowskiej diagnostyki ultrasonograficznej (Rafał Iciek).