• 24 LIS 14
  Badania prenatalne

  Badania prenatalne

  Badanie USG pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży (tzw. „USG genetycznego”, I badania prenatalnego) jest ocena ryzyka wystąpienia u dziecka zaburzeń genetycznych (czyli aberracji chromosomalnych, trisomii), między innymi zespołu Downa, zespołu Edwarda, zespołu Patau’a i innych. Badanie może być wykonane, jeżeli długość dziecka wynosi pomiędzy 45 – 84mm a wiek ciążowy pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną (w przypadku znacznej otyłości – przezpochwową) i obejmuje ocenę:

  • przezierności karkowej (NT – Nuchal Translucency)
  • kości nosowej (NB – Nasal Bone)
  • przepływu w przewodzie żylnym (DV – Ductus Venosos)
  • przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR – Tricuspid Regurgitation)

  Intergralną częścią badania USG pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży jest wykonanie oznaczenia z krwi ciężarnej
  białka ciążowego typu A (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki beta HCG (fbeta-HCG). Badanie USG w połączeniu z badaniem krwi (test zintegrowany) cechuje się dokładnością do 95% w określaniu ryzyka aberracji chromosomowych u płodu.

  Ocena przezierności karkowej (NT) u płodu powinna być wykonywana zgodnie z zasadami The Fetal Medicine Foundation (FMF London) przez lekarzy posiadających certyfikat kompetencji (Jacek Brązert, Sławomir Meller, Rafał Iciek) wydawany przez tę organizację i poddający wyniki swoich badań corocznej kontroli. Lekarze wykonujący to badanie w Centrum Zdrowia Kobiety posiadają certyfikaty kompetencji FMF oraz uzyskali pozytywny wynik corocznej kontroli.