• 24 LIS 14
  Badanie przepływów naczyniowych

  Badanie przepływów naczyniowych

  Celem badania dopplerowskiego (tzw. przepływów naczyniowych) jest ocena wydolności krążenia łożyskowo-płodowego. Głównym wskazaniem do wykonania tego badania jest nieprawidłowy przebieg ciąży – powikłanej nadciśnieniem tętniczym, hypotrofią u płodu, wieloletnią cukrzycą u matki czy w przypadku ciąży bliźniaczej. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną i uwzględnia ocenę:

  • przepływu krwi w tętnicy pępowinowej (UA)
  • przepływu krwi w żyle pępowinowej (UV)
  • przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu u płodu (MCA)
  • przepływu krwi w tętnicy pępowinowej
  • przepływu krwi w tętnicach macicznych (LtUA, RtUA)
  • przepływu krwi w przewodzie żylnym (DV)
  • przepływu krwi w aorcie u płodu

  Lekarze wykonujący to badanie w Centrum Zdrowia Kobiety posiadają certyfikaty kompetencji Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Founadtion, Londyn) w zakresie dopplerowskiej diagnostyki ultrasonograficznej (Rafał Iciek).

Szanowni pacjenci,

Pragniemy poinformować, iż Centrum Medyczne
Ułańska jest profesjonalnie dostosowane do wszelkich wymogów
bezpieczeństwa dotyczących zakażeń SARS-CoV2. Spełniamy wszelkie normy
wymagane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia
oraz wytyczne polskich i światowych towarzystw naukowych. Jesteśmy
codziennie w gotowości, aby w tym trudnym okresie świadczyć dla Państwa
usługi medyczne osobiście, a także z uwagi na szeroko pojęte
bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu, pragniemy przedstawić
możliwość WIZYT ELEKTRONICZNYCH ON-LINE W FORMIE VIDEO i
TELE-KONSULTACJI.

Zapraszamy do kontaktu zapewniając, jak zawsze,
profesjonalną, specjalistyczną opiekę medyczną.

centrumulanska21@gmail.com

Życzymy zdrowia !
zespół Centrum Medycznego Ułańska.