• 24 LIS 14

  Badanie serca płodu

  Badanie to wykonywane jest pomiędzy 20 – 24 tygodniem ciąży. W okresie tym warunki techniczne badania zwykle pozwalają na pełną ocenę prawidłowości budowy serca. Przesiewowe badanie ultrasonograficzne serca płodu obejmuje ocenę:

  • położenia serca – w klatce piersiowej
  • wielkości serca – 1/3 klatki piersiowej
  • jam serca – obraz 4 jam serca
  • rytmu serca – miarowość, częstość 120-160/min
  • dróg wypływu z komór serca – skrzyżowania aorty i tętnicy płucnej
  • obrazu 3 naczyń w śródpiersiu płodu
  • obrazowanie łuku aorty

   Stwierdzenie nieprawidłowości w którymkolwiek z elementów budowy i funkcji serca stanowi wskazanie do wykonania ECHOKARDIOGRAFII PŁODU.

Szanowni pacjenci,

Pragniemy poinformować, iż Centrum Medyczne
Ułańska jest profesjonalnie dostosowane do wszelkich wymogów
bezpieczeństwa dotyczących zakażeń SARS-CoV2. Spełniamy wszelkie normy
wymagane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia
oraz wytyczne polskich i światowych towarzystw naukowych. Jesteśmy
codziennie w gotowości, aby w tym trudnym okresie świadczyć dla Państwa
usługi medyczne osobiście, a także z uwagi na szeroko pojęte
bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu, pragniemy przedstawić
możliwość WIZYT ELEKTRONICZNYCH ON-LINE W FORMIE VIDEO i
TELE-KONSULTACJI.

Zapraszamy do kontaktu zapewniając, jak zawsze,
profesjonalną, specjalistyczną opiekę medyczną.

centrumulanska21@gmail.com

Życzymy zdrowia !
zespół Centrum Medycznego Ułańska.