• 24 LIS 14
  Badania prenatalne

  I badanie prenatalne

  Badania prenatalne
  Badania prenatalne wykonuje się w celu oceny stopnia rozwoju i zdrowia dziecka. Wbrew powszechnej opinii to nie tylko badania inwazyjne, ale również nieinwazyjne metody diagnostyczne, które już na początku ciąży dostarczają szeregu wartościowych informacji na temat jej przebiegu oraz stopnia rozwoju płodu. Badania prenatalne pozwalają na ocenę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości rozwojowych takich jak aberracje chromosomowe oraz wady wrodzone. Diagnostyka dziecka na wczesnym etapie ciąży umożliwia wdrożenie stosownej terapii już w czasie życia płodowego, a także odpowiednie prowadzenie ciąży oraz przygotowanie specjalistycznego programu leczenia możliwego do wprowadzenia natychmiast po jego narodzinach.

  Jakie badania prenatalne wykonać?

  Podstawowym badaniem prenatalnym jest badanie ultrasonograficzne. USG wykonuje się w celu potwierdzenia ciąży, ilości występujących zarodków, oceny anatomii i stanu zdrowia dziecka. Dobór odpowiedniego badania prenatalnego zależy od etapu ciąży oraz stopnia rozwoju płodu. Badanie ultrasonograficzne w celu potwierdzenia ciąży wykonuje się przed 10. tygodniem ciąży. Celem badania, oprócz potwierdzenia ciąży, jest sprawdzenie lokalizacji zarodka. Wykonywane jest głowicą przezpochwową.

  I badanie prenatalne

  Badanie USG pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży (tzw. „USG genetycznego”, I badania prenatalnego) jest ocena ryzyka wystąpienia u dziecka zaburzeń genetycznych (czyli aberracji chromosomalnych, trisomii), między innymi zespołu Downa, zespołu Edwarda, zespołu Patau’a i innych. Badanie może być wykonane, jeżeli długość dziecka wynosi pomiędzy 45 – 84mm a wiek ciążowy pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną (w przypadku znacznej otyłości – przezpochwową) i obejmuje ocenę:

  • przezierności karkowej (NT – Nuchal Translucency)
  • kości nosowej (NB – Nasal Bone)
  • przepływu w przewodzie żylnym (DV – Ductus Venosos)
  • przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR – Tricuspid Regurgitation)

  Intergralną częścią badania USG pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży jest wykonanie oznaczenia z krwi ciężarnej
  białka ciążowego typu A (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki beta HCG (fbeta-HCG). Badanie USG w połączeniu z badaniem krwi (test zintegrowany) cechuje się dokładnością do 95% w określaniu ryzyka aberracji chromosomowych u płodu.

  Ocena przezierności karkowej (NT) u płodu powinna być wykonywana zgodnie z zasadami The Fetal Medicine Foundation (FMF London) przez lekarzy posiadających certyfikat kompetencji (Jacek Brązert, Sławomir Meller, Rafał Iciek) wydawany przez tę organizację i poddający wyniki swoich badań corocznej kontroli. Lekarze wykonujący to badanie w Centrum Zdrowia Kobiety posiadają certyfikaty kompetencji FMF oraz uzyskali pozytywny wynik corocznej kontroli.

  II badanie prenatalne

  Drugie badanie prenatalne wykonywane jest pomiędzy 18. a 24. tygodniem ciąży i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Służy całościowej ocenie budowy anatomicznej dziecka oraz pozwala potwierdzić lub wykluczyć wady rozwojowe płodu, m.in. wady serca, nerek, kończyn, mózgu, pęcherza moczowego, rozszczep kręgosłupa, wargi lub podniebienia. Badanie umożliwia również obliczenie szacunkowej masy dziecka oraz określenie długości kości udowej i ramiennej, obwodu głowy i brzucha. Oprócz tego badanie ocenia również płyn owodniowy oraz lokalizację i strukturę łożyska. Wykonywane jest głowicą przezbrzuszną. Badanie przezpochwowe wykonane w tym czasie sprawdza długość szyjki macicy i kształt jej ujścia wewnętrznego, pozwalając ocenić możliwość wystąpienia przedwczesnego porodu.

  Ultrasonografia 3D

  Ultrasonograficzna diagnostyka trójwymiarowa 3D to najnowocześniejsza technika umożliwiająca zobaczenie twarzy i ruchów dziecka w formie wysokiej jakości obrazów przestrzennych oraz sekwencji filmowych. Nowoczesne badanie umożliwia dokładniejszą diagnostykę wad twarzoczaszki oraz pomaga w wykrywaniu innych nieprawidłowości rozwojowych dziecka. To idealne uzupełnienie badań USG 2D, a jednocześnie niezwykłe przeżycie dla rodziców i pamiątka utrwalona na nośniku DVD-Video.
  Najlepsze efekty diagnostyki 3D uzyskiwane są pomiędzy 14. a 17. oraz 26. a 34. tygodniem ciąży. Technika ultrasonograficzna umożliwia również wykonanie badania serca płodu oraz, jeśli istnieją takie wskazania, diagnostyki przepływów naczyniowych.

  Nieinwazyjne badania prenatalne przeznaczone są dla wszystkich ciężarnych, które pragną wiedzieć jak rozwija się ich dziecko na każdym etapie. To bezbolesne metody diagnostyczne, w pełni bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka.

Szanowni pacjenci,

Pragniemy poinformować, iż Centrum Medyczne
Ułańska jest profesjonalnie dostosowane do wszelkich wymogów
bezpieczeństwa dotyczących zakażeń SARS-CoV2. Spełniamy wszelkie normy
wymagane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia
oraz wytyczne polskich i światowych towarzystw naukowych. Jesteśmy
codziennie w gotowości, aby w tym trudnym okresie świadczyć dla Państwa
usługi medyczne osobiście, a także z uwagi na szeroko pojęte
bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu, pragniemy przedstawić
możliwość WIZYT ELEKTRONICZNYCH ON-LINE W FORMIE VIDEO i
TELE-KONSULTACJI.

Zapraszamy do kontaktu zapewniając, jak zawsze,
profesjonalną, specjalistyczną opiekę medyczną.

centrumulanska21@gmail.com

Życzymy zdrowia !
zespół Centrum Medycznego Ułańska.