• 24 LIS 14
  II badanie prenatalne

  II badanie prenatalne

  Badanie USG pomiędzy 18-24 tygodniem ciąży jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 18-24 tygodniem ciąży (II badania prenatalnego) jest kompleksowa ocena budowy anatomicznej płodu, która obejmuje wykluczenie bądź potwierdzenie istniejącej wady u dziecka. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną i uwzględnia:

  • ocenę budowy płodu:
  • czaszka – kształt, ciągłość
  • mózgowie – komory, sploty naczyniówkowe, móżdżek
  • twarz – profil, oczodoły, kości nosa, podniebienie i warga górna
  • kręgosłup – ciągłość, symetria
  • serce – wielkość, położenie, obraz 4 jamowy, miarowość, częstość
  • jama brzuszna – ciągłość przedniej ściany, żołądek, echogeniczność jelit
  • pęcherz moczowy
  • nerki – opis UKM
  • kończyny – ocena kości długich, dłoni i stóp, ruchomość
  • ocenę łożyska:
  •  lokalizacja
  •  struktura – stopień dojrzałości wg Granuma
  •  ocenę sznura pępowinowego:
  •  liczba naczyń
  •  opis nieprawidłowości
  •  ocenę płynu owodniowego
  •  indeks płynu owodniowego
  •  biometrię płodu:
  •  BPD, HC, AC, FL, HL, EFW (masa płodu)
  •  ocenę szyjki macicy (głowica przezpochwowa):
  •  długość
  •  kształt ujścia wewnętrznego

Szanowni pacjenci,

Pragniemy poinformować, iż Centrum Medyczne
Ułańska jest profesjonalnie dostosowane do wszelkich wymogów
bezpieczeństwa dotyczących zakażeń SARS-CoV2. Spełniamy wszelkie normy
wymagane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia
oraz wytyczne polskich i światowych towarzystw naukowych. Jesteśmy
codziennie w gotowości, aby w tym trudnym okresie świadczyć dla Państwa
usługi medyczne osobiście, a także z uwagi na szeroko pojęte
bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu, pragniemy przedstawić
możliwość WIZYT ELEKTRONICZNYCH ON-LINE W FORMIE VIDEO i
TELE-KONSULTACJI.

Zapraszamy do kontaktu zapewniając, jak zawsze,
profesjonalną, specjalistyczną opiekę medyczną.

centrumulanska21@gmail.com

Życzymy zdrowia !
zespół Centrum Medycznego Ułańska.