dr n. med.

Łukasz Gmerek

Specjalista chirurgii ogólnej
Specjalista proktologii

Doktor nauk medycznych

Ukończył Wydział Lekarski I w 2005 roku. W 2006 r został asystentem, a od roku 2014 adiunktem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Krokowicza gdzie odbywał szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej pod kierunkiem dr n.med. Jerzego Gizło.

Jego zainteresowania obejmują problemy związane z chirurgią przewodu pokarmowego jak również z diagnostyką nieswoistych chorób zapalnych jelit. W 2012 roku obronił rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krokowicza pod tytułem: „Korelacja obrazu klinicznego u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego(MREG)”. Następnie w roku 2013 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Chirurgii Ogólnej.

Od roku 2006 jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego a od roku 2014 r, również członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii. Przez cały okres swojej zawodowej pracy brał udział w licznych kursach i stażach doskonalących. W roku 2011 odbył kurs z zakresu chirurgii ogólnej i laparoskopowej w Davos, Szwajcaria, następnie rok późnej uzyskał stypendium Polskie Towarzystwa Chirurgicznego i odbył kurs z w zakresie zaawansowanych technik laparoskopowych organizowane przez Towarzystwo Chirurgów Polskich przy współudziale Deutsche Gesellschaft für Chirurgie oraz firmy Johnson & Johnson w Wendisch Rietz w Niemczech. Natomiast w roku 2014 otrzymał stypendium Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i odbył 2 miesięczny staż z zakresu chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii, Niemcy, pod kierownictwem prof. Thomasa Beckera. Jest prowadzącym liczne kursy doszkalające z zakresu chirurgii ogólnej i metod zespoleń jelitowych, a także autorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych.

Umów się na wizytę!

Centrum Medyczne Ułańska - Zespół Gabinetów Lekarskich