dr n. med.

Rafał Iciek

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista perinatologii

Doktor nauk medycznych

Ukończyłem Wydział Lekarski I Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) w 2004 roku, otrzymując list gratulacyjny za osiągnięcia naukowe i pracę społeczną na rzecz organizacji studenckich od ówczesnego JM Rektora Uczelni – profesora Grzegorza H. Bręborowicza.

W 2005 roku podjąłem pracę na stanowisku asystenta w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu, w gdzie odbywałem szkolenie specjalizacyjne z zakresu położnictwa i ginekologii, pod kierunkiem prof. Jacka Brązerta. Tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii uzyskałem w 2013 roku.

W 2010 roku, pod kierunkiem prof. Ewy Wender-Ożegowskiej, obroniłem pracę doktorską z zakresu molekularnej diabetologii położniczej i zostałem zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku naukowo-dydaktycznym – asystenta (od 2010 roku) a następnie adiunkta (od 2012 roku).

W 2018 roku, ponownie pod kierunkiem prof. Jacka Brązerta, ukończyłem 2-letnie szkolenie specjalizacyjne i uzyskałem tytuł specjalisty w perinatologii. Moje zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę ultrasonograficzną, nieinwazyjną i inwazyjną płodu, terapii płodu, wszelkie problemy ciąży wysokiego ryzyka i zagadnienia w zakresie medycyny matczyno-płodowej, w szczególności dotyczące ciąży mnogiej, patologii porodu i połogu.

Od 2006 roku jestem członkiem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – w 2010 roku zostałem sekretarzem tej organizacji a w 2013 roku – członkiem Zarządu. Od 2018 roku jestem członkiem Zarządu Sekcji Terapii Płodu PTGiP. Od 2013 roku biorę udział w pracach zespołu ekspertów i jestem współautorem ogólnopolskich rekomendacji w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym oraz w ginekologii, a także aktualizacji tych rekomendacji w 2015 roku oraz aktualizacji w 2020 roku. Jestem autorem publikacji, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych z zakresu położnictwa i ginekologii (www.bg.am.poznan.pl). Od 2008 roku jestem wykładowcą na kursach oraz instruktorem na warsztatach praktycznych z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej płodu, pod auspicjami Sekcji USG PTGiP. Brałem udział w kilkudziesięciu kursach krajowych i zagranicznych z zakresu ultrasonografii płodu – jako uczestnik i jako wykładowca/instruktor. W 2008 odbyłem miesięczny staż z zakresu ultrasonografii prenatalnej Feta Medicine Foundation w Christian Albrechts University, Kilonia, Niemcy - pod kierunkiem prof. Constantina von Kaisenberga. Jestem posiadaczem certyfikatów z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii uprawniających mnie do wykonywania całego spektrum badań ultrasonograficznych płodu.

W Centrum Medycznym „Ułańska” udzielam konsultacji z zakresu położnictwa, ginekologii, perinatologii, ze szczególnym uwzględnieniem patologii ciąży oraz badań ultrasonograficznych.

Umów się na wizytę!

Centrum Medyczne Ułańska - Zespół Gabinetów Lekarskich