dr hab. prof. UMP

Dawid Szpecht

Specjalista pediatrii
Specjalista neonatologii

Doktor habilitowany nauk medycznych

W 2006 roku uzyskałem dyplom lekarza medycyny Wydziału Lekarskiego I, Akademii Medycznej (aktualnie: Uniwersytet Medyczny) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia ukończyłem z wyróżnieniem, uzyskując Medal Uczelni za wybitne osiągnięcia naukowe i społeczne. Podczas studiów zostałem stypendystą Fundacji Humanitarnej "Redemptoris Missio". W nagrodę w 2003 roku odbyłem dwumiesięczny wyjazd misyjny do Zambii. W 2005 roku zostałem stypendystą Sokrates-Erasmus do Uniwersytetu Lund w Szwecji. Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Lund odbyłem staż w Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem Kardiologii Dziecięcej. W czasie studiów odbyłem również praktyki studenckie we Freiburgu w Niemczech.

W 2007 roku zdałem Lekarski Egzamin Państwowy uzyskując jeden z najwyższych wyników w Polsce, a następnie rozpocząłem pracę jako rezydent pediatrii w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierowanej przez profesora dr hab. Jacka Wachowiaka. W trakcie pracy klinicznej doskonaliłem swoje umiejętności zawodowe na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach polskich i zagranicznych.

Uczestniczyłem również w wielu projektach naukowych. Zostałem stypendystą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci. W 2011 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „Układ białka C (białko C, Białko S, trombomodulina) u dzieci poddanych allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych”, której promotorem był profesor dr hab. n. med. Jacek Wachowiak.

W 2013 roku uzyskałem dyplom specjalizacji z pediatrii z wyróżnieniem, a następnie rozpocząłem pracę w Katedrze i Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierowanej przez profesora dr hab. Janusza Gadzinowskiego. W 2016 roku uzyskałem dyplom specjalizacji z neonatologii. Szkolenie specjalizacyjne odbywałem pod kierunkiem profesora dr hab. Janusza Gadzinowskiego. W tym samym roku zostałem stypendystą programu Erasmus plus do "Center for Developing Brain", St Thomas Hospital, King's College w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

Od początku mojej pracy w Klinice Neonatologii angażowałem się w działalność naukową kliniki. W pracy klinicznej jestem szczególnie zaangażowany w przeprowadzanie przyłóżkowych badań ultrasonograficznych - przezciemiączkowego, jamy brzusznej oraz dopplerowskiego. Moje kwalifikacje teoretyczne są poparte kursami, w których uczestniczyłem w Polsce i zagranicą.

W 2017 roku jako pierwszy w kraju ukończyłem kurs ultrasonografii przezciemiączkowej organizowany przez European Society for Pediatric Research i European Society of Neonatology, w Uniwersytecie w Oxfordzie, uzyskując międzynarodowe kwalifikacje w tym zakresie (stypendium Children's Medical Care Foundation).

W 2018 roku uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie osiągnięcia naukowego „Rola czynników genetycznych w patogenezie krwawień dokomorowych u noworodków urodzonych przedwcześnie”.

Umów się na wizytę!

Centrum Medyczne Ułańska - Zespół Gabinetów Lekarskich