prof. dr hab. n. med.

Jacek Brązert

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista perinatologii

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych

Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej w Poznaniu w roku 1977 roku i został zatrudniony w Instytucie GinekologiI i Położnictwa w Poznaniu. Tytuł specjalisty II stopnia w położnictwie i ginekologii uzyskał w 1983 roku. W swej pracy naukowej i zawodowej przeszedł wszystkie szczeble począwszy od doktora nauk medycznych (1984), doktora habilitowanego (1995), profesora (2002), profesora nadzwyczajnego (2003) oraz profesora zwyczajnego (2010).

Jego zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się wokół ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, problemach towarzyszących ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, hipotrofią płodu oraz ginekologii operacyjnej. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (od 1979), Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (od 1990), Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (od 1995), Międzynarodowego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (od 2002).

Jest pionierem nowoczesnych metod nadzoru nad płodem w ciąży wysokiego ryzyka – ultrasonografii i ultrasonografii dopplerowskiej; w latach 2002-2010 był Przewodniczącym Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od 2002 roku jest Kierownikiem Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu – referencyjnego ośrodka w zakresie diagnostyki i leczenia cukrzycy w ciąży oraz diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu.

Posiada wiele certyfikatów z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, w tym:

  • certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii;
  • certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11 – 13+6 tygodniu ciąży – przezierność karku u płodu (NT).

Jest autorem licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach z zakresu położnictwa i ginekologii. Wykłada na kursach, warsztatach i konferencjach ginekologiczno-polożniczych. Znany jest też jako promotor przewodów doktorskich, habilitacyjnych i opiekun specjalizacji lekarskich.

Umów się na wizytę!

Centrum Medyczne Ułańska - Zespół Gabinetów Lekarskich