dr n. med.

Krystyna Brązert

Specjalista pediatrii
Specjalista neonatologii

Doktor nauk medycznych

Po uzyskaniu dyplomu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (dawniej Akademia Medyczna) podjęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym przy ul. Krysiewicza i w tym czasie zdała dwa stopnie specjalizacji z pediatrii.

W kolejnych latach zainteresowała się neonatologią - dynamicznie wówczas rozwijającą się dziedziną medycyny - i rozpoczęła pracę w Klinice Neonatologii Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu, gdzie do tej pory pracuje.

Wieloletnie doświadczenie kliniczne i praca naukowa zaowocowały uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych na podstawie pracy zatytułowanej „Zastosowanie pulsacyjnej oksymetrii w intensywnym nadzorze noworodków z zaburzeniami oddychania”.

Odbyła także staże specjalizacyjne z neonatologii w Wiedniu i Columbia University w Nowym Jorku. Dorobek naukowy to liczne publikacje i rozdziały w podręcznikach i książkach naukowych oraz zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wydziału Biofizyki i Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od uzyskania specjalizacji pracuje w pediatrycznym gabinecie prywatnym lecząc dzieci od okresu noworodkowego do lat 19-tu. Szczególne zainteresowania to problemy okresu noworodkowego, wczesnodziecięcego, ale także zaburzenia odżywiania i alergie u dzieci w każdym wieku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Umów się na wizytę!

Centrum Medyczne Ułańska - Zespół Gabinetów Lekarskich