Dr hab. n. med.

Maciej Brązert

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Doktor habilitowany nauk medycznych

Dyplom lekarza uzyskałem w 2005 roku na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego) w Poznaniu. Od 2006 roku pracuję w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Ginekologiczno-Położniczym szpitalu przy ul. Polnej 33 – obecnie na stanowisku adiunkta. Ukończyłem studia doktoranckie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w roku 2012, broniąc rozprawy po tytułem: „Badania ekspresji izoform insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) w jajnikach kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS)”. Tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii uzyskałem w 2014 roku z oceną bardzo dobry. Od roku 2017 posiadam drugą specjalizację w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. W roku 2021 uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych - tytuł osiągnięcia naukowego: „Potencjał różnicowania się ludzkich jajnikowych komórek ziarnistych w modelu hodowli pierwotnej in vitro, uzyskanych od kobiet po kontrolowanej hiperstymulacji jajników.”
Moje zainteresowania oraz kompetencje zawodowe obejmują:

  • kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności partnerskiej (włączając HyFoSy, inseminacje i zabiegi in vitro),
  • diagnostykę i leczenie zaburzeń endokrynologicznych (włączając PCOS, POI, zaburzenia funkcji osi podwzgórze-przysadka-jajnik, niewydolność fazy lutealnej, hiperprolaktynemię, zaburzenia funkcji tarczycy),
  • nowoczesne techniki ultrasonograficzne zarówno wad narządu rodnego, jak i płodu (w szczególności 3D/4D),
  • zabiegi i operacje klasyczne i endoskopowe w ginekologii - laparotomia, laparoskopia, histeroskopia: polipy, mięśniaki, endometrioza, zrosty, korekcja wrodzonych i nabytych wad narządu rodnego,
  • prowadzenie ciąży i opiekę nad ciężarną i płodem w ciążach patologicznych (włączając poronienia nawracające, niewydolność cieśniowo-szyjkową, poród przedwczesny, IUGR i inne).
Umiejętności zawodowe doskonalę od lat, w kraju i za granicą, na licznych kursach oraz stażach w zakresie endoskopii, endokrynologii rozrodu, niepłodności oraz ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, czego dowodem są uzyskane certyfikaty. Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 60 publikacji, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych, a także udział w konferencjach naukowych zarówno jako prelegent, jak i uczestnik. Od 2006 roku prowadzę zajęcia oraz seminaria ze studentami 5 i 6 roku Wydziału Lekarskiego I oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, Biotechnologii i Analityki Medycznej, a także zajęcia ze studentami programu anglojęzycznego. Jestem wykładowcą ogólnopolskich kursów doskonalących dla lekarzy z zakresu ultrasonografii w medycynie rozrodu i położnictwie, a także aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE). Posiadam liczne certyfikaty z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym: certyfikatu Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań prenatalnych i dopplerowskich w Położnictwie; certyfikatu Vienna International School VISUS w zakresie wykonywania badań usg 3D/4D; certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży – przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB); (www.fetalmedicine.com) Odbyłem staże naukowo-kliniczne w “The Fetal Medicine Research Institute, Harris Birthright Centre” Obstetrics & Gynaecology Department, King’s College Hospital London; Wlk. Brytania – pod kierownictwem prof. Kypros Nicolaides; oraz w Department of Obstetrics and Gynecology, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden, współpracując z prof. Saemundur Gudmundsson. Uzyskałem trzy Nagrody Zespołowe Naukowe JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015 oraz w roku 2016/2017 i 2020/2021.

Umów się na wizytę!

Centrum Medyczne Ułańska - Zespół Gabinetów Lekarskich