dr n. med.

Maciej Brązert

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Doktor nauk medycznych

Dyplom lekarza uzyskał w 2005 roku na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej(obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Poznaniu. Stypendysta naukowy Uczelni oraz programu Socrates/Erasmus Universiteit Maastricht w Holandii. Od 2006 roku pracuje w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w szpitalu przy ul. Polnej 33 – obecnie na stanowisku adiunkta. Ukończył studia doktoranckie , uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w roku 2012, broniąc rozprawy po tytułem: „Badania ekspresji izoform insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) w jajnikach kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS)”.Tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii z oceną bardzo dobry uzyskał w 2014 roku, pod kierunkiem prof. Leszka Pawelczyka. Obecnie rozpoczął dwuletnie szkolenie specjalizacyjne w nowym systemie modułowym w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Jego zainteresowania oraz kompetencje zawodowe obejmują kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności partnerskiej i zaburzeń endokrynologicznych (włączając PCOS), nowoczesne techniki ultrasonograficzne ( w szczególności 3D/4D) i endoskopowe w ginekologii oraz patologię ciąży.

Umiejętności zawodowe doskonali od lat, w kraju i za granicą, na licznych kursach oraz stażach w zakresie endoskopii, niepłodności oraz ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, czego dowodem są uzyskane certyfikaty.

Dorobek naukowy obejmuje liczne publikacje, rozdziały w podręcznikach oraz doniesienia zjazdowe, a także udział w konferencjach naukowych zarówno jako prelegent, jak i uczestnik. Od 2006 roku prowadzi zajęcia oraz seminaria ze studentami 5 i 6 roku Wydziału Lekarskiego I oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także zajęcia ze studentami programu anglojęzycznego.

Od 2008 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Jest posiadaczem certyfikatów z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, w tym:

  • certyfikatu Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań prenatalnych i dopplerowskich w Położnictwie;
  • certyfikatu Vienna International School VISUS w zakresie wykonywania badań usg 3D/4D;
  • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży -przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB); (www.fetalmedicine.com)

Umów się na wizytę!

Centrum Medyczne Ułańska - Zespół Gabinetów Lekarskich